Các đại lý và CTV chính thức của Smart Weany đều được đăng kí mã QR riêng; có giấy chứng nhận Đại Lý Chính Thức được kí và đóng dấu; có tên trong danh sách này. Khi khách hàng quét mã QR của đại lý sẽ ra toàn bộ thông tin đã được xác thực trên website của Smart Weany. Smart Weany là nhà phân phối độc quyền sản phẩm Tidy Tot tại Việt Nam, nếu đơn vị nào bán sản phẩm Tidy Tot mà không có mã QR hoặc không có trong danh sách này thì khách hàng nên cân nhắc về nguồn gốc hàng hoá.

Hà Nội:

Nhà Ong Sữa - Đại Lý Tàu Vũ Trụ, Tiểu Quý Tộc

Babyholic - Đại Lý Tiểu Quý Tộc

ChicBaby - Đại Lý Tiểu Quý Tộc

Tiệm Nhà Gạo - Đại Lý Tiểu Quý Tộc

Mao Bebé - Đại Lý Tiểu Quý Tộc

Hương Mạc - CTV

Tiệm Khải Mỡ - CTV

Hải Phòng:

Tiệm Nhỏ Em Cam - Đại Lý Tàu Vũ Trụ, Tiểu Quý Tộc, Đa Năng, Extra

The Alice House - Đại Lý Tàu Vũ Trụ, Tiểu Quý Tộc, Đa Năng, Extra

Thanh Hoá:

SOKA Store - Đại Lý Tiểu Quý Tộc

Mẹ Sony - Đại Lý Tiểu Quý Tộc

Ngọc Lune - CTV

TP Hồ Chí Minh:

Piggy Twinny - Đại Lý Tàu Vũ Trụ, Tiểu Quý Tộc

​Lê Hồng Nhung - Mẹ & Bé - Đại Lý Tàu Vũ Trụ, Tiểu Quý Tộc, , Đa Năng, Extra, Tiện Lợi

Đà Nẵng:

Trần Mai Khanh - Đại Lý Tiểu Quý Tộc

Susi Kids - Đại Lý Tiểu Quý Tộc

Nha Trang:

Chuột Túi 79 - Đại Lý Tiểu Quý Tộc